Consumentenbond: Reusachtig migratieproject met succes voltooid

  • Java
  • Hippo CMS, Alterian CMS
  • HTML, CSS, JavaScript

Con­su­men­ten­bond werkt met Indivirtual aan nieuwe online-toekomst

Een migratie naar een nieuw CMS, en tegelijk een grootscheepse contentupdate aan de hand van een totaal gewijzigd website concept, terwijl de winkel moest openblijven. Dat was de opdracht die de Consumentenbond in 2015 aan Indivirtual gaf. Het was een opdracht die niet alleen in omvang ongekend was. Ook strategisch was de migratie van het grootste belang: de nieuwe website gaat de toekomst van de Consumentenbond als online-platform voor en door consumenten borgen.

De directe aanleiding van het megaproject was de noodzaak om het bestaande content management systeem Alterian te vervangen. Dit CMS draaide al jaren bij de Consumentenbond, maar zou vanaf 1 januari 2018 niet meer worden ondersteund. Toch was dat lang niet de enige reden, zeggen hoofd online Richard Uijl en IT-manager Ron Visser, namens business en IT bij de Consumentenbond verantwoordelijk voor het project.

“Er kwamen diverse zaken samen waardoor het niet zomaar een één-op-één-migratie werd”, vertelt Uijl. “We wilden ook het website concept vernieuwen, met vooral een andere invulling van onze 135 testdossiers. Deze adviseren consumenten over allerlei producten en diensten. Die wilden we meer vanuit de klantvraag opbouwen: waar loop je als consument tegenaan bij de keuze en in het gebruik? Vooral op het gebied van gebruik en service hadden we nog informatie toe te voegen. Bovendien wilden we toe naar een andere manier van presenteren: gelaagd, met meer beeld en video. Dat doe je liever niet op een CMS dat zijn langste tijd had gehad. Verder moest het nieuwe design responsive zijn.”

Werk in uitvoering met de winkel open

Op een site met zo’n 20.000 content-items en 35 miljoen bezoeken per jaar ging dat een reusachtig project worden, zo besefte iedereen bij de Consumentenbond. Met gevolgen voor een grote groep mensen: drie content-units van in totaal 60 redacteuren met daarnaast enkele tientallen online-medewerkers voor het verrijken, controleren en verbinden van de content. Ook campagneleiders en marketeers behoren tot de gebruikersgroep. In totaal werken bijna 100 mensen aan de online-aanwezigheid van de Consumentenbond. “Het was zó’n groot project dat we ons meteen afvroegen: kan dat wel in één big bang?” zegt Visser. “Neem onze zorgvergelijker”, vult Uijl aan. “Die verandert één keer per jaar echt totaal. Een seizoensgebonden ingreep die je nooit in die ene big bang kunt meenemen. We moesten wel met een overgangsperiode werken.”

"Het was zó’n groot project dat we ons meteen afvroegen: kan dat wel in één big bang?"

Richard Uijl, Hoofd Online Consumentenbond

Die beslissing leidde wel tot technische uitdagingen. Visser: “Een jaar lang twee CMS’en in de lucht houden en met een dubbel serverpark werken. Het is net als bij de verbouwing van een snelweg: je moet tijdelijk een andere snelweg eromheen bouwen.” Ook redactioneel was er werk aan de winkel, vertelt Uijl: “We zouden een dubbele redactie gaan draaien. Een team zou de bestaande site in de lucht houden, een tweede team ging aan de contentmigratie werken. De nieuwe content zou druppelsgewijs live gaan. Dat betekende dat we voor onze vindbaarheid op Google veel werk hadden aan het in stand houden van interne links. We hebben zo’n tienduizend redirects moeten aanmaken en onderhouden.”

Spannende proefperiode

Na een intensief selectietraject koos de Consumentenbond voor Indivirtual, dat samen met de Nederlandse CMS-leverancier Hippo een voorstel had ingediend. Indivirtual’s zusterbedrijf Sentia ging de hosting verzorgen. Indivirtual was al bekend bij de bond door diverse projecten die op basis van Alterian waren uitgevoerd. Uijl: “In de eerste fase van de leveranciersselectie bleken meer partijen weliswaar aan de meeste eisen te voldoen, maar ze verschilden wel in hun plan van aanpak. Daarom namen we een proefperiode in de selectie op. Dat moest meer dan een gewoon proof-of-concept worden. We wilden een real-life-bevestiging: kan ’t echt wat we allemaal willen?”

De proefperiode was voor de Consumentenbond essentieel om Hippo te zien werken. In vier maanden tijd werd de basisfunctionaliteit in een operationele omgeving opgebouwd. Visser: “We hadden vertrouwen in Indivirtual en Sentia, met beide partijen hadden we ruime ervaring opgedaan. Daarbij was het prettig dat Indivirtual kennis had van zowel het oude als het nieuwe CMS. Het was daarnaast zondermeer een pre dat we bij Hippo aan tafel konden over de koers van het CMS.

Maar we wilden wél weten of Hippo kon wat het beloofde. En hoe verloopt de samenwerking? Zijn onze inschattingen wel realistisch?” Vooral die laatste vraag bleek gerechtvaardigd, want de proef wees uit dat het project meer werk zou worden dan gedacht. Visser vervolgt: “Het werd de afweging: gaan we langer door of breiden we de teams uit? We zijn er ergens tussenin gaan zitten, met de nadruk op het opschalen van de teams. Indivirtual stelde zich constructief op en dacht goed mee over een oplossing.”

Eén grote sprint vooruit

Ook aan business-zijde moesten knopen worden doorgehakt. Om binnen de tijd te blijven, besloot de Consumentenbond sommige functionaliteiten voorlopig te schrappen. Uijl: “Tijdens de proef was het even pittig, ja, maar het project ging juist opvallend goed.” In 25 sprints van drie weken werd het project tot een goed einde gebracht. Visser: “We waren al gewend om agile te werken, het was zelfs een voorwaarde in onze uitvraag. Het heeft ons enorm geholpen om greep op het project te houden. Slechts één keer heeft de stuurgroep, waarin ook Indivirtual zitting had, moeten besluiten om een stap terug te doen. Voor de rest was het eigenlijk één grote sprint vooruit.”

Het werk werd verdeeld tussen twee scrumteams, waarvan er een meteen aan de nieuwe site begon. Het andere team werkte tot aan de livegang van de nieuwe zorgvergelijker in december 2015 aan het oude systeem, om daarna ook nieuwe ontwikkelingen ter hand te nemen. Voor de content die ongewijzigd over kon, bouwde Indivirtual een migratietool die handmatig overzetten overbodig maakte. Uijl: “Beide teams werkten hier in huis, de Indivirtual-ontwikkelaars hand in hand met onze eigen mensen. Ook de Product Owners zaten in dezelfde ruimte. Dat moest ook wel, want zeker met de technische collega’s moest er voortdurend worden geschakeld.”

Altijd de eindstreep in het oog

Uijl en Visser kijken terug op een prettige samenwerking. “Indivirtual heeft echt gewerkt als partner. Ze waren altijd nabij, als onderdeel van het geheel, ook als het even tegenzat. Dan kun je het als leverancier heel juridisch opvatten en terugkijken op de afspraken die je aan het begin hebt gemaakt. Maar je kunt ook vooruitkijken en je afvragen: wat kunnen we er samen aan doen? Het is de kracht van Indivirtual om altijd de eindstreep in het oog te houden. Zelf hebben we ook ons steentje bijgedragen: voor Indivirtual was dit project een kans om minder ervaren Hippo-ontwikkelaars op te leiden. Die ruimte hebben wij geboden.”

De Consumentenbond is blij met de nieuwe site, al vragen volgens Visser sommige functionaliteiten meer maatwerk dan verwacht. Uijl: “Voor onze gebruikers is het in ieder geval een giga sprong vooruit. En we zien nog wel duizend mogelijkheden! Natuurlijk heeft de overgang effect gehad op onze Google-ranking. Dat is onvermijdelijk, zelfs als je een migratie uitvoert waarbij je dezelfde URL-structuur behoudt. Maar die zit nu alweer flink in de lift. Het bezoek is bovendien veel relevanter. En nog belangrijker: de conversie is overal omhoog gegaan: qua leden, de diensten die je meteen kunt afsluiten en in onze webwinkel.”

article-img

Van bouw naar onderhoud en ontwikkeling

De Consumentenbond gaat zich de komende tijd vol overgave storten op nieuwe ontwikkelingen op de site. Uijl: “Er ligt een stuwmeer aan business-wensen. Ook de functionaliteit die we in eerste instantie hadden geschrapt, kunnen we nu gaan realiseren.” Volgens Visser betekent dat dat de bestaande teams nog een jaar lang net zo intensief doorgaan. “Wel met een andere manier van werken: het project gaf een enorme focus en cadans. Nu moeten we een ander ritme vinden: er is nu minder samenhang tussen de projecten en we krijgen te maken met meer Product Owners. Maar ook daar gaan we samen met Indivirtual uitkomen. Want we zochten niet alleen een partij voor de bouw, maar ook voor het onderhoud.”

Over ConsumentenbondDe Consumentenbond is een vereniging zonder winstoogmerk die voor het grootste deel wordt gefinancierd met contributies van leden en gebruikers. De vereniging werkt samen met consumenten aan eerlijke, rechtvaardige en veilige markten, volgens het motto ‘Samen staan we sterker en weten we meer’. Daarbij werpt de Consumentenbond zich op als het verbindende platform en de vertrouwde stem van en voor consumenten.

contact-image

Meer
Informatie?

Ik help u graag verder!

Gert van Vliet

Manager Sales & Marketing